2 juli 2009

Wardriving
Wiki: Wardriving of wardriven is een activiteit waarbij men rondrijdt met een auto en een computer uitgerust met Wi-Fi-apparatuur. Met deze computer, laptop of PDA detecteert men dan Wi-Fi draadloze netwerken. Het lijkt een beetje op het gebruiken van een scanner voor de radio. Veel wardrivers maken gebruik van GPS om de locatie van de draadloze netwerken te bepalen en houden dit bij in een logboek of zetten het op een website. Om meer netwerken te ontdekken maakt men vaak gebruik van omnidirectionele tot zeer geconcentreerde richtantennes. De software om te kunnen wardriven is vrij beschikbaar op het internet, bijvoorbeeld: Kismet voor Linux, MacStumbler voor Macintosh en NetStumbler voor Microsoft Windows.

Via Hans Maple Walnutt The Third, half man, half biscuit.

Geen opmerkingen: